ALU - HARMONIKA

  • Harmonika vrata je termički neizolovani sistem harmonika vrata sa pogonom sa gornje strane i pogodan za standardne i velike konstrukcije. Nudi izdržljiva i elegantna rešenja koja se primenjuju na srednje i vrhunske projekte kao što su luksuzni objekti, poslovne zgrade, konferencijske centri, hoteli, restorani i mnogi drugi.
  • Jednostavna obrada i montaža.
  • Visoke performanse u pogledu otpornosti na vetar, propustljivost vazduha i vodonepropustljivost.
  • Jednostavna obrada i ugradnja velikih dimenzija do visine 2,8 m i 125 kg po otvoru.
  • Čvrsta struktura sa besprekornom i dugotrajnom operabilnošću.