STAKLENE FASADE

  • Staklene fasade predstavljaju samonoseći, u celini zastakljen i toplo izolovan tip fasadne konstrukcije od aluminijumskih i statički odabranih vertikalnih i horizontalnih profila. Vertikalni i horizontalni profili podrazumevaju višekomorne profile i mogu vršiti odvodnjavanje konstrukcije u tri ravni na osnovu preklapanja profila.
  • Kompleksnost staklenih površina predmetnog tipa fasada postavlja definisan uslov u pogledu izrade detaljne ponude širokog spektra aluminijumskih fasada, uključujući:
    • Kontinualne fasade
    • Polustrukturalne fasade
    • Strukturalne fasade
    • Spajder fasade

Galerija