GRANIT FASADE

  • Coverlam keramika je napravljena od prirodnih materijala : kvarcnog peska, gline i kamena. Izrađuju se tokom procesa glodanja, presovanja pri temperaturi od 1220 c u specijalnim hibridnim pećnicama.
  • Materijal nudi visoke karakteristike mehaničke otpornosti na atmosferske agense, udarce i agresivne uslove, veoma je pogodna za širenje i otporna na mraz i sunčevo zračenje. Granit pruža mogućnost izrade svih formata ploča, raznih oblika i dimenzija, a sve prema zahtevu projektanta i investitora.
  • Coverlam fasadne ploče se proizvode pomoću napredne tehnologije pa kao rezultat toga imamo smanjenu debljinu i velike dimenzije sa visokom otpornošću na mehanička naprezanja, hemikalije, habanja, ogrebotine i duboke abrazije. Ploče su otporane na mraz, plesni i efekte UV zraka.

Galerija