Lineal Plus 62

  • Sistem LINEAL PLUS 62 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, specijalno projektovanih za izradu elemenata prozora i vrata sa ugradnom dubinom štoka od 62mm. Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor.Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu sistemskih profila. Na ovaj način su postignute maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈2,50W/m²K, odnosno Uw≈1,30W/m²K.
  • Sistem LINEAL PLUS 62 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb
  • Podržane ispune i staklo paketi od 8 do 53mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja
  • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje
  • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm

Galerija