Econoline

 • Sistem je namenjen za izradu vrata i prozora bez termičke izolacije. Omogućava projektovanje lake, trajne i funkcionalne konstrukcije
 • Sistem je kompatibilan sa drugim Aliplast sistemima; zajednički profili za zastakljivanje, zaptivke, uglovi i okovi
 • Sistem je namenjen za izradu elemenata unutrašnje i spoljašnje arhitektonske konstrukcije koji ne zahtevaju termičku izolaciju: prozora, vrata i segmenata pregradnih zidova koji su namenjeni za opštu upotrebu u javnim i industrijskim objektima (u kancelarijskim prostorijama)
 • Postoji mogućnost ugradnje vrata sistema Econoline u pregradne zidove koji su izrađeni od segmenata Econoline ili u druge zidove proizvoljne konstrukcije
 • Profili za zastakljivanje su dostupni u sledećim varijantama: pravougaoni, zaobljeni
 • Konstrukcija sistema omogućava primenu tipičnih šarki za aluminijum koje se jednostavnije za montažu i ekonomičnije
 • Na bazi sistama Econoline postoji mogućnost projektovanja panel vrata (Econoline panel doors)
 • Na bazi tog sistema mogu se izraditi dimonepropusna vrata sistema Econoline sa funkcijom dimonepropusnosti, ispunjavaju kriterijume klasa dimonepropusnosti Sa, Sm u skladu sa EN 13501-2+A1:2010)
 • Postoji mogućnost izrade kliznih vrata, klatnih vrata, spajanja zidova pod bilo kojem uglom, kao i ojačanja već izrađenih, a čak i ugrađenih elemenata
 • Mogućnost savijanja profila (detaljna specifikacija profila i detalji koji se odnose na tehničke parametre savijanja profila - dostupni u zoni kupca na stranici www.aliplast.rs)
 • Široki izbor boja – paleta RAL (Qualicoat 1518), strukturne boje, boje koje imitiraju drvo Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor

Karakteristike

ProfileProfile
Profil

Mogućnost savijanja profila

Galerija