Lineal Therm 77

  • Sistem LINEAL THERM 77 je jedan od jedanaest iz serije LINEAL i predstavlja sistem aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, specijalno projektovanih za izradu elemenata prozora i vrata sa ugradnom dubinom štoka od 77mm. Sistem je dizajniran tako da zadovoljava savremene zahteve na polju energetske efikasnosti, kao i ostale uslove nepohodne za bezbedan i udoban radni i životni prostor. Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena odabiru materijala koji vrše funkciju termičkog prekida u sklopu sistemskih profila i dodate su posebne sunđeraste ispune unutar komora profila. Na ovaj način su postignute maksimalne termoizolacione karakteristike Uf≈1,40W/m²K, odnosno Uw≈0,96W/m²K.
  • Sistem LINEAL THERM 77 omogućava ugradnju standardnog okova u EURO 1 žljeb i okova za PVC u EURO 16mm žljeb.
  • Podržane ispune i staklo paketi od 23 do 68mm sa EPDM zaptivkama koje poseduju integrisanu barijeru protiv produvavanja.
  • Zaptivanje u zoni spoja štoka i krila je trostruko, preko tri trajno elastične EPDM zaptivke otporne na UV zračenje.
  • Osnovna spoljašnja dimenzija štoka od 65mm

Galerija