ES 50

 • Eco System® 50 je sistem sa odličnom izolacijom sistemom otvaranja prozora ka unutra i ka spolja, koji kombinuje estetski dizajn i energetsku efikasnost po povoljnoj ceni. Ograničena ugrađena dubina sistema omogućava njegovu primenu na mnogim konstrukcijama, čak i sa smanjenom debljinom zida
 • Što se tiče dizajna, ES 50 nudi, pored funkcionalnog dizajna ramova, specijalne blok profile koji podsećaju na drvene ramove. Korišćenjem skrivenih ugradnih elemenata postiže se još elegantniji izgled, pošto šarke ne mogu da se vide. Pored toga, ES 50 može da bude u skladu sa stepenom zaštite od provale klasa 2, čime se postiže sigurno i bezbedno rešenje za stambene i poslovne/namenske objekte.
 • Min. Vidljiva širina rama: otvaranje ka unutra 48mm
 • Min. Vidljiva širina ventilacionog otvora: otvaranje ka unutra 30mm
 • Min. vidljiva širina ram-ventilacioni otvor: otvaranje ka unutra 86mm
 • Min. Vidljiva širina rama: otvaranje ka spolja 21mm
 • Min. vidljiva širina ram-ventilacioni otvor: otvaranje ka spolja 99.5mm
 • Min. vidljiva širina T-profila 70mm
 • Maks. visina ventilacionog otvora 2200mm
 • Maks. širina ventilacionog otvora 800mm
 • Maks. težina elementa 120kg
 • Dubina rama celokupnog sistema 50mm
 • Dubina ventilacionog otvora celokupnog sistema 59mm
 • Visina popusta 22mm
 • Min. debljina stakla 12mm
 • Maks. debljina stakla 32mm
 • Min. debljina ventilacionog otvora za staklo 4mm
 • Maks. debljina ventilacionog otvora za staklo 32mm
 • Ispitivanje maks. nepropusnosti vazduha pod pritiskom 4 (600 Pa)
 • Vodonepropusnost 9A (600 Pa)
 • Otpornost na opterećenje vetrom C4 (1600 Pa)

Galerija