CW 50

 • Concept Wall® 50 je sistem fasade i krova koji nudi neograničenu slobodu dizajna i omogućava maksimalnu transparentnost. Kao takav, CW 50 je dostupan u nekoliko varijanti dizajna i zastakljivanja, ali takođe obuhvata i različite tehničke varijante za usklađivanje sa navedenim nivoima zaštite od požara i toplotne izolacije. Varijante dizajna nude rešenja spoljašnjost i unutrašnjost zgrade. Varijante zastakljivanja idu od korišćenja standardnih ploča pod pritiskom do strukturno zastakljenih i strukturno fiksiranih rešenja.
 • Širok asortiman CW 50 profila ispunjava sve zahteve savremene arhitekture. Po pitanju energetske efikasnosti, ovaj sistem nudi rešenje na različitim nivoima, čime je omogućena upotreba trostrukog zastakljivanja zahvaljujući čemu je ovaj sistem primenljiv čak i kod energetski pasivnih stambenih objekata ili niskoenergetskih zgrada. Pored toga, namenski tipovi otvaranja mogu da se ugrade bez šava; kao što je prozor sa paralelnim otvaranjem, nagibni prozor, prozor sa skrivenom ventilacijom i prozor na kip, ali takođe i ventilacioni otvor za ravan krov za ugradnju u krovne elemente CW 50 sistema.
 • Vidljiva širina u enterijeru 50mm
 • Vidljiva širina spolja 50mm
 • Maks. inercija bifora (lx: opterećenje vetrom) 2690cm⁴
 • Min. inercija prozorskog krsta (lx: opterećenje vetrom) 4cm⁴
 • Visina popusta 20mm
 • Vidljiva širina u enterijeru 50mm
 • Vidljiva širina spolja 50mm
 • Min. debljina stakla 6mm
 • Maks. debljina stakla 60mm
 • Metoda zastakljivanja Fixing by pressure plates
 • Ispitivanje maks. nepropusnosti vazduha pod pritiskom 1200
 • Vodonepropusnost 1200
 • Akustična efikasnost60 (-2;-6) dB

Galerija