ALU - VG PLUS

  • Trokomorni sistem namenjen za projektovanje kliznih vrata.
  • Sistem sa termičkom izolacijom (termičke pregrade od materijala sa povećanom sposobnošću termičke izolacije)
  • Opcije sistema: klizni i podizno-klizni
  • Dostupno je rešenje monorail.
  • Dostupno je rešenje monorail.
  • Ekstremno uzak lavirintni stubić, klizna krila i podizno-klizna krila – širina 34mm
  • Moguće su kombinacije sa dva, tri, četiri i šest elemenata na bazi okvira sa dve ili tri šine
  • Postoji mogućnost montaže sistema Flyscreen (Flyscreen sistem mreža protiv insekata)