ALU - ULTRA SLIDE

  • Sistem sa povećanom sposobnošću termičke izolacije namenjen za projektovanje kliznih ili podizno-kliznih konstrukcija.
  • Klizne konstrukcije UG su namenjene za primenu kod stambenih objekata, pre svega u stanovima i javnim objektima.
  • Sistem je prilagođen najnovijim zahtevima u pogledu termičke izolacije, estetike i bezbednosti: dostupne opcije sistema: UG verzija sa niskim pragom, UG – rešenje sa uglom 90°.
  • Zahvaljujući svojim parametrima sistem Ultraglide omogućava projektovanje konstrukcija vrlo velikih dimenzija kliznih krila: maksimalne dimenzije konstrukcije koje je moguće izraditi u ovom sistemu su: visina krila Hs=3300 mm i širina krila Bs=3200 mm.
  • Sistem Ultraglide omogućava konstruisanje velikih, a istovremeno i stabilnih prozora i kliznih vrata sa maksimalnom masom krila koja iznosi: 250 kg za kliznu varijantu i 400 kg za podizno-kliznu varijantu.